Úvod

Verneřicko, kraj kopců, lesů, luk a remízků... kolik jenom takových obyčejných - a přesto krásných míst skrývá.

V šumění buků lze na chvíli spatřit Bytost kraje. Pojďte ji objevit - ať už virtuálně, nebo rovnou zavítejte k nám osobně ... pěšky, kolmo, či se svým koníkem.

Únor 2010
Vztah ~ 20. února 2010 ~ trvalý odkaz

Vztah

Vztah člověka s koněm

Vztah, který si se svým koněm vytvoříme, musí být vždy založen na plném vzájemném respektování, tedy v žádném případě na strachu a tím méně na násilí.

Než však tohoto dosáhneme, musíme koně patřičně vychovat. To není nijak jednoduché, neboť jakmile kůň vycítí naši nejistotu nebo nedůslednost, začne nás zkoušet.

Nikdy nesmíme zapomínat na to, že kůň je větší a mnohem silnější než jsme my. Průměrná hmotnost jezdeckého koně se pohybuje okolo 500kg, tudíž je asi šestkrát těžší než člověk.

Na koně nelze působit faktorem nadřazenosti vlastní síly. Kůň přesto musí provést to, co je od něho žádáno. Ne proto, že povel splní ze strachu, ale proto, že ho splnit chce.

Vzájemná komunikace

Neočekávejme, že kůň hned na poprvé splní vše, co po něm požadujeme. Musíme dát vždy najevo co nás potěšilo, co udělal podle našich představ.

Snažme se porozumět všemu, co kůň dává najevo svým chováním.Koně nejsou schopni řešit všechny problémy, ale naučí se jak na různé situace reagovat. Chybí jim také pojetí lidské morálky.

Při soustavném vedení však brzy rozpoznají co člověk považuje za dobré a co za špatné chování. Nikdy nesmíme připustit aby se kůň dožadoval svých nároků kousáním, kopáním nebo jiným nevhodným chováním.

"Když Bůh stvořil koně, řekl nádhernému zvířeti: "Tobě rovného jsem neudělal. Všechny poklady světa leží mezi Tvýma očima."

Fotogalerie ~ 20. února 2010 ~ 8 fotek